Символика на Общността

Личност, достойнство и отговорна свобода

Символът на Българска демократична общност изразява нейния светоглед и духовна ориентация.

Овалната форма изразява начало, раждане, обновление, символизира път към спасение. Нали всички ние сме призвани към спасение.

Синият цвят символизира истината, мечтата, чистотата.

Фарът изразява достойнство, непоколебимост и трайност – той устоява на всяка буря и не се отмества, независимо колко силна и продължителна е тя. Фарът е стабилна отправна точка и ясен ориентир – нашият ориентир са основните ценности. Ценности, които не могат да бъдат променяни от никого и формират същността ни като личности.

Стълбът на фара изразява свързването на земята,на основата (материалния свят) с небето (духовния и интелектуален свят), въздигането и извисяването на личността и нейната естествена човешка потребност от общност.

Хоризонталната форма на жълтата светлина изразява необятните възможности на личността да развива своя потенциал. Образът на фара със струящата от него жълта светлина изразява идеята за свързване на личност и общност, за свободата на човека и неговата отговорност за тази свобода.

Слънчевото жълто е символ на младостта и силата, то е проявление на светлината – светлината, която преобразява мрака и го побеждава.

Светлината сочи верния път на тези, които я търсят и имат нужда от нея. Тя насърчава устрема да се преодолее недоволството от сегашното състояние чрез стремеж към по-добро. Чрез опит и познание – защото от идеите иде светлината! Идеите и познанието са в основата на човешкото благоденствие!

Споделете....Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin