Категория: Обръщение

Едно непроизнесено приветствие

Господин Тонев: Едно непроизнесено приветствие Като представляващ Българска демократична общност бих искал да споделя с вас следните мисли. Приехме поканата за включване към предизборната Споделете….FacebookGoogle+TwitterLinkedin

Заключително обръщение – 2016 г.

Истинският прелом, възстановяването на основните ценности, върху които да е изградено нашето разединено общество, е верният, собствен български път за изход от кризата! Това може да стане само чрез Споделете….FacebookGoogle+TwitterLinkedin

Видео клип – Винаги има надежда !

Съвместно обръщение на Андрей Андреев и Господин Тонев, заедно със съмишленици, които споделят ценностите, възгледите и светогледа на Общността, чиято сърцевина е Споделете….FacebookGoogle+TwitterLinkedin