Категория: Консервативни начала

Консервативни начала – въпросник

Въпроси и размисли за началата на консерватизма Този въпросник може да се разглежда като споделяне на размисли и дирене на смислени отговори. Отговори, които са лично достояние на всеки. Споделете….FacebookGoogle+TwitterLinkedin