Господин Тонев: Отворена десница

Господин Тонев: Ценности, убеждения, персонализъм, отворена десница Да служим честно на доброто, ти знаеш – чакат ни беди; тогава – забрави теглото и мъж действителен бъди. Пейо Яворов Роден съм

Едно непроизнесено приветствие

Господин Тонев: Едно непроизнесено приветствие Като представляващ Българска демократична общност бих искал да споделя с вас следните мисли. Приехме поканата за включване към предизборната

Консервативни начала – въпросник

Въпроси и размисли за началата на консерватизма Този въпросник може да се разглежда като споделяне на размисли и дирене на смислени отговори. Отговори, които са лично достояние на всеки.

Заключително обръщение – 2016 г.

Истинският прелом, възстановяването на основните ценности, върху които да е изградено нашето разединено общество, е верният, собствен български път за изход от кризата! Това може да стане само чрез

Чест и справедливост – приоритети

Приоритети на кандидатите на Българска демократична общност – избори 2016 г. Чест и справедливост – приоритети! Духовният упадък е причина за нашите обществени, икономически и социални

Разговор за профила на президента

Разговор с журналиста Иво Никодимов в предаването „Денят започва” на Българската Национална Телевизия. Разговор за профила на българския президент. Според мен изборите са

Разговор с Иво Никодимов – БНТ

Разговор с журналиста Иво Никодимов в предаването „Денят започва” на Българската Национална Телевизия. Разговор за възгледи, идеи и ценности – необичаен за политическите нагласи диалог

Разговор на брега на река Марица

Винаги има надежда – разговор с Господин Тонев Разговор на брега на река Марица за смисъла на нашето участие в тези избори. За нас изборите не са боричкане, конформистка подкрепа или прилепване

Участие в „Още от деня” по БНТ

Участие в предаването „Още от деня” по Българска Национална Телевизия. Опитах се да представя разбирането си за смисъла на президентската институция, личното си светоусещане и убеждението, че

Картичка с послания за избори 2016

Картичка с послания за президентски избори 2016 г. Ценностите, здравият разум и правовият ред крепят доброто общество. Духовното обновление на нацията е верният път към него! Президентът е