Чест и справедливост – приоритети

Приоритети на кандидатите на Българска демократична общност – избори 2016 г.

Чест и справедливост – приоритети!

Духовният упадък е причина за нашите обществени, икономически и социални проблеми. Корупцията тегне като надгробна плоча върху българското общество. Липсата на солидарност и на доверие към институциите води до нихилизъм и културен разпад.

Наложителен е радикален прелом на основите, върху които е изградено нашето разединено общество, възстановяване на фундаменталните ценности. Този прелом може да стане само чрез духовно-политическо обновление. Това е верният, собствен български път за изход от кризата!

Какво може, какво трябва да прави българският президент, за да участва в този прелом? Това са нашите разбирания за мисията на българския президент в този исторически момент, както и възгледите, които споделяме като кандидати на една политическа общност.

Президентът трябва да е носител на стремежа за духовно-политическо обновление, пазител на нравствените ориентири на нацията и на нейната същност като независима държава. Той е избран пряко от хората и е задължен да носи трудната мисия да търси и постига съгласие за основните ценности. Така разбираме задачата на президента да олицетворява не някакво въображаемо обединение, а единството на нацията.

Чрез съгласие за основните ценности можем да живеем заедно в обществото въпреки своите различия. Споделените ценности и правовият ред са опорите на доброто общество и фундамент за изработване на национални цели. Всички правомощия на българския президент произтичат от този извор.

Президентът изпълнява конституционните си правомощия като легитимен защитник на общия интерес, взема суверенни решения, а при назначаване на ключови длъжности излъчва личности с доказан професионализъм и етично поведение.

За действителен прелом в България е наложително изграждането на всеобхватен обществен, икономически и морално-културен ред, в който се прилагат принципите на свобода и лична отговорност, спрямо всички, без изключение. Тези принципи са  в основата на застъпвания от нас Етичен модел на пазарно стопанство, разработен от експертния съвет на Българска демократична общност.

Устройствената политика на този модел ще създаде условия за справедлив път към благоденствие за всички български граждани, а не за малцина, както е сега. Това може да извади страната от капана на бедността и да даде сила на малкия и среден бизнес, на работещите хора на България, които оцеляват трудно под натиска на монополните и олигархични групи.

Разбирането ни за съвместния живот е общото благо, а не клиентелната политика. Президентът е длъжен да насочи общественото внимание и да инициира борба срещу злоупотребите с публична и частна политическа и стопанска власт.

Доблестният президент трябва да бъде вдъхновител и предводител на най-важната битка за обществото – борбата срещу корупцията. Това е неотложна национална задача.

Семейството и училището са най-важните институции на културна трансформация. Свидетели сме на целенасочените усилия за разрушаване на семейството. Ние зачитаме правото на личен избор на всеки, но насърчаваме семейството спрямо другите форми на съвместен живот.

Образованието е фундаментална ценност. Обществото дължи образование на младите хора. Ако не осъществи това, то ограбва тяхното достойнство и бъдещето им. Сключването на Национален пакт за образование и възпитание под егидата на президента е наложителна потребност и повеля на справедливостта.

Исторически сили като нация, предание, памет, религия и авторитет избледняват. Въпросът за оцеляването и развитието ни като нация не се решава само от пазарната икономика. Ще се въздигнем като нация, ако се опомним, че сме народ с голяма духовна и културна сила, като черпим сили от историческите си корени и пазим паметта за тях. Ние се опираме на идеята за национално самоутвърждаване, независимост и на определена незаменима мяра на суверенитет.

Тези идеали имат корените си в нашето минало, богато с най-ценни откровения на българския дух, който ни окуражава чрез заветите на Възраждането да браним народната си чест и да раз­читаме преди всичко на собствената доблест.

Развитието на България през вековете е тясно свързано с християнството. Закрилата на историческото християнско наследство, от което произлизат основните ценности и добродетели, е противодействие на тържествуващия нихилизъм. Ние не се отричаме от християнските корени на културата си и ценим духовното наследство, завещано от другите религиозни общности, които споделят върховната ценност на човешкото достойнство в съвместния живот!

България е част от Европейския съюз, който предлага огромни възможности пред страната ни. Но Европа все повече се превръща в технокрация, чийто единствен критерий е увеличаването на потреблението. Духовната форма на Европа има два главни извора, които са формирали нейния фундамент – християнството и Просвещението. Днес общото за Европа християнско наследство трябва да бъде защитено от заличаване.

Каква ще бъде съдбата на националните държави в обединена Европа – това е основен  въпрос на нашето бъдеще. Отказът от обединена Европа ще представлява отказ от модерно и демократично развитие. Решението обаче не е в учредяването на „супернационална” централна държава. Ако се заличи идентичността на отделните нации, това вече няма да е Европа на единството в многообразието, такава Европа ще загуби своята легитимност и авторитет пред гражданите.

За нас изборите не са боричкане, конформистка подкрепа или прилепване към доминиращите групи и техните кандидати. Изборите са идентификация, светогледна битка за съдържанието на нашите ценности, на житейските ни нагласи и стилове на живот. Това е по-важно от всички други основания, защото така изразяваме себе си.

Обръщаме се към всички, които копнеят за истински прелом и споделят демократични възгледи. Върховна цел пред нацията е нейното духовно-политическо обновление. Само личности, които не са част от сегашния елит, могат да извършат това.

Винаги има надежда! За чест и справедливост!

Споделете....Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Свързани публикации