Личност и политическа традиция

Роден съм на 29 ноември 1955 г. в Димитровград, завърших  германистика в Софийски университет „Свети Климент Охридски”, специалност немска литература.

Дипломната ми работа е  свързана с личността на един от най-великите поети в историята на литературата Фридрих Хьолдерлин, в чието творчество философът Мартин Хайдегер открива същността на поезията и разглежда поета като единствения, който осъществява истината и е верен на своя народ. Темата на дипломната ми работа е концепцията за образа на човека в романа на немския писател Петер Хертлинг „Хьолдерлин”.

Преподавател, преводач и лектор на семинари за Социалното пазарно стопанство и за ценностните основи на политиката.

Основател, собственик и редактор на сайта „Ценности и общност”: www.cao.bg – сайт за споделяне на ценностни представи и на различни възгледи за смисъла на общността. Женен с големи две деца.

Светоглед и демократична политическа традиция

Като политически светоглед споделям ценностите на персонализма, християндемокрацията и идеите на ценностния консерватизъм – достойнство на човешката личност, свобода и отговорност, традиция, памет, патриотизъм, смирение и самопомощ, придържане към трайни принципи като основа на политиката.

… Томас Ман описва в своите „Размишления на аполитичния” по смисъл следното: консерваторът не вярва във всевластието на политиката, това прави само прогресивният. За мен това е водеща представа. Ние всички сме възприели разбирането да не вярваме във всесилието на политиката, както и в нейната отговорност за всичко. Цел на политиката е да даде на всеки човек шанса да осъществи своето щастие. Консервативните хора залагат много силно на индивида и казват: нека той върви по своя път, той знае по-добре от държавата и институциите.

Разликата между един консерватор и другите се състои в това, че за разлика от идеолозите консерваторът не иска да води хората с един определен обществен модел към вечното блаженство. Консерваторите имат принципи като ръководно начало. Те променят само това, което не се е оказало годно или което е причинило страдания на хората. Претенциите на консерваторите са по-сдържани от претенциите на онези, които следват една идеология като комунисти или социалисти. Социалдемократите също искат да кажат на хората какво е щастието. Консерваторите не искат това и по тази причина аз съм консерватор. (Йорг Шьонбом)

Споделям принципите и устройствената политика на етичния модел на пазарно стопанство, създадени и приложени от големия обществен реформатор Лудвиг Ерхард. Устройствената политика на този етично-стопански модел и конкуренцията като гениален инструмент за отнемане на власт ще създадат условия за справедлив път към благоденствие за всички български граждани, а не за малцина, както е сега. Това може да извади страната от капана на бедността и да даде сила на малкия и среден бизнес, на работещите хора на България, които едва оцеляват под натиска на монополните и олигархични групи.

Народен представител от парламентарната група на ОДС в 38-то Народно събрание, в периода 1997-2001 година.

Член на ръководството на СДС в периода 2002-2003 и 2005-2008 г. Председател на Българска демократична общност.

Споделете....Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Свързани публикации